Đã hoàn thành

2919 ASP.NET C# 2.0 blog

Ready made ASP.NET 2.0 blog script, ready to use. I need it ASAP. I will pay after successfull test on my server.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Microsoft Access, SQL

Xem nhiều hơn: net c sql, asp net c, net sql script, net|net, asp asp, asp test, asp net net, net test, asp net net sql server, blog server, sql script net, blog asap, asp net net, asp blog script, script sql asp, net blog ready use, script blog, blog script, sql asp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Barcelona, Spain

ID dự án: #1753788

Được trao cho:

apiextremesl

I developed a blog script in ASP.NET (C# 2.0) last winter, I would install and congigure it on your server immediately. Let me know

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0