Đang Thực Hiện

132509 ASP.NET Config site.

All files are uploaded and datbase is already restored. Just need to configure the site. Need this done today.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: restored files, asp today

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét )

ID dự án: #1878680

Được trao cho:

solutionmentor

please check PMB for more details

$15 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
2.0