Đang Thực Hiện

137053 Looking for programmer

I'm looking for programmer in s i n g a p o r e to start my application development.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem thêm: programmer sql, sql r, r sql, p sql, r programmer, looking sql, sql programmer, net sql programmer, looking net programmer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #1883227