Đã hoàn thành

139520 NET educational bids help

I need experienced .NET programmer (C# and VB) that help me by .NET questions (web and desktop examples). I find on web example and try learn but always have minor errors and need man that answer me quick sometimes. This bid is for 4 weeks. And I'll open again same bid for you next month (if all ok in meantime)

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: learn sql, i need help vb net, i need help in programmer, help me programmer, find help, open bids, net programmer, educational web, bids open, desktop net, xman3, questions net, net help learn, educational questions, need net programmer, minor errors, vb net programmer, vb desktop net, sql net, sql bids, programmer vb bid, net sql programmer, net programmer, net find, net desktop web

Về Bên Thuê:
( 248 nhận xét ) Tacoma, Bosnia and Herzegovina

ID dự án: #1885695

Được trao cho:

sixMedia

let me help you with this :-) Sanu.

$30 USD trong 31 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0