Đang Thực Hiện

3093 Screen Srapping App

Create a multi-threaded screen scrapping application.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: multi-threaded, srapping, screen scrapping, net application screen, multi threaded

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1753963

Được trao cho:

$300 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0