Đã hoàn thành

A simple report using telerik reporting. - repost

Được trao cho:

ritskc

Hi, Kindly confirm its in VS2010.

$70 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

einstech

Can we discuss

$263 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.7
xdeveloper93

Sir i can provide you this work.I have +3 experience in C#. Looking forward to work with you.

$110 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0