Đang Thực Hiện

Convert HTML to DNN 3 skin needed urgently

I need someone to convert this HTML into DNN skin and container within 2 hours from now.

This is a very easy job for someone who knows what to do. I am willing to pay $30 for this.

Kỹ năng: .NET, Thiết kế trang web

Xem thêm: html dnn, convert html dnn, convert html dnn skin, html pages dotnetnuke, dnn html provider, colocar html dnn, converting html dnn, convertising html dnn, convert html skin dnn, convert html dnn portal, need skin, skin design, no html, html to, html c, dnn, container html, easy skin, html container, website design skin, knows, html skin, willing, job needed urgently, dnn design

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Manila, Philippines

Mã Dự Án: #26270

Đã trao cho:

CodeRover

Please see PMB

$30 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

vijaysingh

Please see PMB.

$100 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
2.6
XMCFUTURE

job complete

$100 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0