Đang Thực Hiện

Convert HTML to DNN 3 skin needed urgently

I need someone to convert this HTML into DNN skin and container within 2 hours from now.

This is a very easy job for someone who knows what to do. I am willing to pay $30 for this.

Kĩ năng: .NET, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: html dnn, convert html dnn, convert html dnn skin, convert job, html pages dotnetnuke, dnn html provider, colocar html dnn, converting html dnn, dnn convert doc html plain, convertising html dnn, convert html skin dnn, convert html dnn portal, converting web pages html dotnetnuke skin, job needed now, html.net, need skin, skin design, no html, html, HTML%, HTML to, html c, html /, dnn, convert

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Manila, Philippines

ID dự án: #26270

Được trao cho:

CodeRover

Please see PMB

$30 USD trong 1 ngày
(19 Đánh Giá)
6.3

3 freelancer đang chào giá trung bình $77 cho công việc này

vijaysingh

Please see PMB.

$100 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
2.6
XMCFUTURE

job complete

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0