Đang Thực Hiện

149273 TeraMark_YAE

Dot Net Nuke Portal help needed. Design skills a plus but not necessary. The site is 90% done and skinned with custom skin. Need help with finishing touches... mostly just a forum site. Thanks!

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Thiết kế trang web

Xem thêm: nuke design, custom skin net, net finishing touches, dot net custom, dot net website, website dot net, net portal design, finishing net, custom website skin, nuke net, portal skin, skin net nuke, net nuke website, net nuke site, nuke design skin, nuke skin design, dot nuke design, help finishing website, skin nuke, done net nuke, dot nuke, site skinned, custom skin website, dot net skin, net nuke skin

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1895452

Đã trao cho:

slavals

It will be done. Thx.

$220 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0