Đã Đóng

citrix xendesktop 5.6 installation

Hello ,

I am looking for someone who can install me

citrix xendesktop 5.6 on my dedicated server.

I also want that somebody explain to me how

to install it...

Thank you for help

Kỹ năng: .NET, Active Directory, Quản trị hệ thống, Màn hình Windows, Windows Server

Xem thêm: install citrix xendesktop, xendesktop installation, install xendesktop, citrix xendesktop installation, xendesktop install, citrix c, citrix server, help lion server, want server paltalk, help setting server, installation xendesktop, installation multicash citrix, want server voice chat, dedicated server installation, install citrix

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) villers-cotterets, France

Mã Dự Án: #1693156

6 freelancer đang chào giá trung bình $98 cho công việc này

neoconcepts

php/mysql team

$100 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
4.4
itamarjp

I can help you.

$100 USD trong 0 ngày
(17 Đánh Giá)
4.2
ekoandriprasetyo

Ready to work.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.3
sumodirjo

Hi, I'm a system administrator. Experienced in Linux, Windows and Mac OS X. Ready to help

$300 USD trong 4 ngày
(3 Đánh Giá)
2.1
sadharam

Hello ... Greetings! I will be glad to serve on this and kindly see my PM for more information. Thanks Much, Sadha

$30 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
Ob64VvZ0B

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0