Đang Thực Hiện

private project for orkyvets

private project for orkyvets

Kỹ năng: .NET, SQL, Màn hình Windows

Xem thêm: net private, net private project, ew6014, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) Jakarta, Singapore

Mã Dự Án: #1070315

Đã trao cho:

okryvets

As discussed.

$400 USD trong 7 ngày
(10 Đánh Giá)
5.4