Đang Thực Hiện

asp.net sms gateway problems

Hello Programmers

I am facing some problem with my sms gateway.

Please tell me if any of you can solve this, i have a lot smaller work like this..so bid accordingly.

Its very very URGENT.

I have to select the coder ASAP.

Regards

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: aspnet sms, aspnet sms project, coder net, asp net programmers, net sms gateway, sms aspnet, project sms call aspnet, sms gateway problems, aspnet sms gateway, sms gate aspnet, asp net sms gateway, sms gateway provider aspnet, sms project aspnet, sms gateway aspnet, sms gateway url aspnet, sms, net work, net programmers, bid net, sms work, urgent net, select sms, bid accordingly, asp coder, sms asap

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) California, United States

ID dự án: #52730

Được trao cho:

Innovasoft

Please see pmb.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

highnessoft

I can start now

$75 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
3.3