Đã hoàn thành

ASP .net virtual server DLL error

If anyone can get this working for me I would be grateful. This is running on a 32 bit machine with a mysql backend.

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: virtual server, server backend, grateful, mysql net, running error, mysql backend error, mysql dll, backend error, backend server, dll mysql, server error, mysql server error, mysql asp net, server virtual, error mysql, virtual machine server, mysql net, bit server, asp backend, running mysql virtual machine

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) woods Cross, United States

ID dự án: #583649

Được trao cho:

HeoQue

kindly check PM

$150 USD trong 3 ngày
(50 Đánh Giá)
6.7