Đang Thực Hiện

Campman .net project

Được trao cho:

ASYanush

Hello, I can do this job. Thanks, -Andrew

$10000 USD trong 350 ngày
(6 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $6667 cho công việc này

mukes1986

my ASP.net C# team is ready to be assigned check our work in PMB.

$5000 USD trong 60 ngày
(4 Nhận xét)
4.0
Gavinrick

PLEASE SEE PM

$5000 USD trong 9 ngày
(0 Nhận xét)
0.0