Đang Thực Hiện

Campman .net project

We need to work on campman to make changes and more plugins, you will need to work on c# and a outlook module

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: outlook module, outlook project, changes net, net project work, module net, plugins project outlook, outlook plugins project, outlook plugins, net outlook plugins, plugins outlook, project outlook, net module, upgrader project net, hostel management project net, project net budget buyer, upgrade project net, commerce project net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) aalborg, Denmark

Mã Dự Án: #1680052

Đã trao cho:

ASYanush

Hello, I can do this job. Thanks, -Andrew

$10000 USD trong 350 ngày
(6 Đánh Giá)
6.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $6667 cho công việc này

mukes1986

my ASP.net C# team is ready to be assigned check our work in PMB.

$5000 USD trong 60 ngày
(4 Đánh Giá)
4.0
Gavinrick

PLEASE SEE PM

$5000 USD trong 9 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0