Đã Đóng

converting images to text

i need to convert images to text

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: text images, images, images to, images to text, convert images, convert text images, convert text, net images, net convert, images net, convert net net, images text, convert net net , convert net, converting images text, nykornman, converting net, need images, need text

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) new york, United States

ID dự án: #47245