Đã Đóng

PH_1094 for Huu only

Advanced .NET

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: tandem7, huu, advanced web project net, advanced installer net, advanced editor component net, advanced guestbook inurl net, net hierarchical chart

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Houston, United States

Mã Dự Án: #1010356

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

Saleemshah

I am waiting for your reply

$250 USD trong 7 ngày
(7 Đánh Giá)
2.9
Takal

Hi, I have over five years expereince in .Net. Thanks

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0