Đã hoàn thành

PH_1099 for Huu only

Adanced .NET

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: tandem7, huu, webcam asp net, know sharepoint document net, net submit form, net odbc list tables, modals jquery net, net chat client application, net file service, net crawler, commerce project net, net hierarchical chart

Về Bên Thuê:
( 60 nhận xét ) Houston, United States

Mã Dự Án: #1054024

Đã trao cho:

huupq

As discussed, Regards!

$455 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $353 cho công việc này

AshokRDhaduk

lets start

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0