Đã hoàn thành

mega list searcher

apply some anton magic to my list

delphi project

Kĩ năng: .NET, Delphi

Xem nhiều hơn: mega, searcher

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) manchester, United Kingdom

ID dự án: #473097

Được trao cho:

$120 USD trong 0 ngày
(60 Đánh Giá)
6.1

11 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

AlosDeveloper

Please, see PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(62 Nhận xét)
7.0
srinichal

willing to work

$60 USD trong 2 ngày
(57 Nhận xét)
6.6
KelvinChen

Hi, please give us some more detail about this project, thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.7
vishumalka

I'll do it.

$50 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.4
sfarazkazmi

hi.. give detials. thanks

$75 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
moniks

Details plz

$100 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Dumka62

Please give details.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DaNywwjd

!!!!!!!!!!!!!!!!!!

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
visputesantosh

give me details of project thank you

$60 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sachinroyal2

Please send me the requirement

$150 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0