Đã Đóng

Viết phần mềm

14 freelancer chào giá trung bình$532 cho công việc này

Brsoft1

Hi We have done similar work. Please have a look. 1. [login to view URL] 2. [login to view URL] 3. [login to view URL] 4. [login to view URL] 5. [login to view URL] 6. w Thêm

$515 USD trong 30 ngày
(4 Nhận xét)
5.2
Infowaze21

Hello, (1). I have an experience of more than 4.2 years mainly working in - .NET, ASP.NET, C#, MVC, WPF,WCF, Mysql, Sql server,Website design & management. (2). Able to communicate effectively, and collaborati Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(11 Nhận xét)
4.8
duyld8x9

Tôi có kinh nghiệm lập trình trên .NET nhiều năm, vui lòng gởi thông tin về dự án bạn muốn thực hiện và thảo luận thông qua tính năng Chat.

$555 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
weblogicsoftware

Hello,Could you brief me out more on your requirements in english,We are very experienced in HTML/ASP.NET/C#/SQL Server/Ajax/Telerik, knockout.js/web designing. I am ready to start the project right now, and finish th Thêm

$555 USD trong 20 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
jitendraprajapat

Hello I am jitendra prajapat software developer of .net , I have 4+ Exp in .net and different technology, 1..Net Technologies 2. C, C++ , Core Java , Advanced Java , Python [login to view URL] , Wordpress, Joomla, Mengendo.etc.. Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
2.7
haovo

Hi Hao co rat nhieu kinh nghiem trong lap trinh winform, database va web application. neu co project nao can nguoi phu thi alo nhe.

$526 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.6
saigontechcom

Chúng tôi đáp ứng được các yêu cầu của bạn đặt ra: - Có kinh nghiệm WinForm - Ở tại TP HCM. - Trao đổi thuận tiện. Hy vọng cơ hội hợp tác tốt.

$1111 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
patelbrijesh1309

Dear sir/ma’am With a proven track record of successful achievements, I am pleased to present my application for your consideration as a Web Developer. I Have 5+ years experience in the IT industry, I am expertise in Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
appsol9

HELLO, We have done similar work earlier. These are some of the links of the recent developments that our expertise have made. Please take a look on our past proven ASP.NET based developments. 1. theschooltim Thêm

$515 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
manomaysolutions

Dear Hiring Manager, As per your project description is requirement of .Net Expert. I am highly Interested in this project. Thanking you Aman Aggarwal

$315 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
allinonevn

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fanofkaka8

A proposal has not yet been provided

$750 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
HuynhNhatLong

Mình đã từng nhận viết một số ứng dụng quản lý trên nền tảng .Net và windows form. Nên tự tin nhận project này.

$555 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
smilee0611

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$555 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hungvvsoftware

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$444 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
minhnhat320

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$255 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
xungvu6688

Lập trình hơn 8 năm kinh nghiệm, học Hanoi Aptech khóa 2006. Đã từng làm việc tại StoxPlus, VTC Online , VC Corp Điện thoại 0989719534 Skype: [login to view URL]

$500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0