Đang Thực Hiện

project for dcpl

project for dcpl

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: dcpl, project english, commerce project net, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1680119

Đã trao cho:

dcplindia

Hi, As discussed.. Thanks, Sudeep

$800 USD trong 30 ngày
(1 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $1150 cho công việc này

lorjnr

Will you please contact me on skype. Check my private message.

$1500 USD trong 10 ngày
(4 Đánh Giá)
3.1