Đã hoàn thành

Project 05/23/2011

Được trao cho:

WangJiong

As discussed.

$1000 USD trong 20 ngày
(26 Đánh Giá)
6.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $1100 cho công việc này

ziaur10

I have Total experience : 5 years + * Skill in ASP,ASP.NET, C#/VB.NET, ASP.NET MVC, LINQ,CSS, JQuery,Javascript, HTML, XML, Ajax,Web Services,Transact-SQL, SQL server 2005/2008

$1200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0