Đã Hủy

stuff

I need an xml wrapper for my .net app that can download from sql at a request

Kĩ năng: .NET

Xem nhiều hơn: download my sql, xml wrapper, net wrapper, wrapper app, xml net, app wrapper, net xml, xml net, wrapper net, stuff, request xml, wrapper net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tokio, Japan

ID dự án: #15979

1 freelancer đang chào giá trung bình $400 cho công việc này

gluckster

i can do it...

$400 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0