Đã Đóng

You tube clone

Hello Guys

I need you tube clone please bid your hourly rates and time frame.

Thanks

Kỹ năng: .NET

Xem thêm: you, guys, rates clone, rates, time frame, net hourly rates, net frame , hourly rates, frame net, clone net, clone bid, bid clone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #38308