Capacitacion y Soporte SonicWall 3600/4600

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $150 - $450 ARS
 • Tổng Lượt Chào Giá 5

Mô Tả Dự Án

I have two sonicwall firewalls 3600/4600, need a training for config, anda need to config HA

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online