Đã đóng

Capacitacion y Soporte SonicWall 3600/4600

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $665 ARS.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$150 - $450 ARS
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

I have two sonicwall firewalls 3600/4600, need a training for config, anda need to config HA

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online