Đã đóng

Delphi TCP server class

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $524 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

We need a TCP message-orientated server class for Delphi XE7. The server should exchange messages (TCSMessage record) with a client. Server should have events for Connect client, Disconnect client and Get a Message for sending. Windows IO complection ports sockets should be used. Also server should have SSL support. The SSL suport should be based on Secure Blackbox [url removed, login to view]).

type

//a message type for send and recieve

TCSMessage = packed record

Code: integer;

Time: TDateTime;

Param: byte;

DataSize: integer;

Data: pointer;

end;

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online