Đã hoàn thành

Mesh VPN using Watchguard Firewall

Dự án này đã kết thúc thành công bởi vixun4 với giá $150 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Im looking to connect 3 locations using watchguard firewalls. I had a similar setup years back, but the units got reset to defaults.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online