Đã đóng

Mikrotik Billing/Radius Server

Dự án này đã được trao cho lawrence37 với giá $244 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Dears,

I have a Mikrotik (CCR1072-1G-8S+) and VSPHERE server ready to use and want to have a Radius server to control the users

Please do this configuration by [url removed, login to view] or any solution that will good for a small ISP

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online