Đã hoàn thành

CCNA Expert needed

Được trao cho:

ziaurr3hman

please give me detail... Relevant Skills and Experience CCIE Proposed Milestones $50 USD - PROJ Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$50 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $39 cho công việc này

dmozzherin

A proposal has not yet been provided

$40 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
atifmerghad

A proposal has not yet been provided

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
izirider

Please provide as the details

$34 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0