Infiband HCP Trainer

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hello Everyone, we are looking for trainer who can deliver training on Infiniband HPC

Level: Advanced

Mode: Online

Duration: 5 working days

Start date: 3rd Oct.

Pax: 15

Quản trị mạng Controller Area Network (CAN) Mạng xã hội

ID dự án: #37239555

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹56250 cho công việc này

avinmail1234567

Hi, I'm interested in your project, please send me a message so that we can discuss more about your project over chat. Thanks

₹56250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0