Đã Đóng

Mininet project exercise

I have got SDN and OpenFlow related exercises using Mininet.

Kĩ năng: Quản trị mạng, Mininet

Về khách hàng:
( 39 nhận xét ) Bharatpur, India

ID dự án: #33741957

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹7000 cho công việc này

Noor1421

i am expert and have experience in mininet and SDN please consider me for this project thankssssssssssssssssssssssssssss

₹7000 INR trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
1.6