Đã Đóng

Network Design Performance

My queue system is Model M/M/25/26.

The attached file contains the project description.

Kĩ năng: Quản trị mạng, Cisco, Không dây, Kĩ thuật, Matlab and Mathematica

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Melbourne, Australia

ID dự án: #30031677

3 freelancer chào giá trung bình$27 cho công việc này

ExpertNetworkEng

Hello Dear, I am an Expert Network Engineer and I am working as Expert Network Engineer at a Multinational ISP. I have great hands-on experience for more than 15 years in various network technologies. I have Cisco C Thêm

$20 AUD trong 1 ngày
(78 Nhận xét)
5.2
(61 Nhận xét)
5.5
hussain62333

...............................................................................................................................................................................................................ping me to Thêm

$50 AUD trong 1 ngày
(23 Nhận xét)
4.3