Find Jobs
Hire Freelancers

Remote Mixer Management Hub

$30-250 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 2 tháng trước

$30-250 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am seeking a skilled IT professional to create a secure, reliable network allowing remote access to my PreSonus StudioLive 32 Series 3 digital audio mixer for live audio mixing purposes. This will facilitate real-time control and adjustments from any location, ensuring high-quality sound production for live events remotely. **Requirements:** - **VPN Configuration:** Set up a Virtual Private Network (VPN) to securely connect to the local network where the mixer is connected. Experience with VPN technology and security protocols is essential. - **Network Accessibility:** Ensure the network is configured for optimal performance and reliability, allowing for seamless live audio mixing remotely. - **Compatibility Checking:** Assess and ensure compatibility between the network setup and the PreSonus StudioLive 32 Series 3 digital audio mixer. Knowledge of digital audio mixing technology is a plus. - **Testing and Documentation:** Conduct thorough testing to confirm everything works as intended. Provide documentation on how to connect to and use the network for remote live audio mixing. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience setting up and managing VPNs. - Knowledge of network security practices. - Familiarity with audio mixing technology, specifically the PreSonus StudioLive series. - Ability to troubleshoot potential issues and provide reliable solutions. - Strong communication skills for explaining technical details in simple terms. This setup is crucial for my ability to produce high-quality live events remotely. Please reach out if you have the necessary skills and are interested in this project.
Mã dự án: 37772499

Về dự án

4 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 27 ngày trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
4 freelancer chào giá trung bình $253 USD cho công việc này
Avatar người dùng
With extensive IT networking experience, I offer the skills to realize your Remote Mixer Management Hub vision. Expert in VPN setup, network security, and audio mixing technology, particularly PreSonus StudioLive series, I ensure secure, reliable, and efficient remote audio mixing. Expertise in troubleshooting, I resolve compatibility issues effectively.
$270 USD trong 3 ngày
5,0 (1 nhận xét)
2,7
2,7
Avatar người dùng
Hello, I hope this message finds you well. I checked your details, and I believe that my experience is what you are looking for. 4. I have been working on similar projects for the past eight years, and I have the essential skills, including; VoIP Network Administration Local Area Networking P2P Network VPN I will prove to be of great help to you. SEND MESSAGE/CHAT so that we can discuss more the details, including budget and deadlines… Regards, BrainCenter Inc
$400 USD trong 2 ngày
1,2 (3 nhận xét)
3,7
3,7

Về khách hàng

Cờ của UNITED STATES
Desert Hot Springs, United States
0,0
0
Thành viên từ thg 2 16, 2024

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.