Đã Đóng

làm demo về đề tài MPLS trên gns3

chỉ cần làm hoàn chỉnh demo, bài tập nhóm cho sinh viên đại học thôi nên ngắn gọn là được

Kĩ năng: Network Engineering

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #25337356

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ahmostafa0

Hi, I am Cisco CCIE#64534 Sr. Network engineer and I have an excellent hands on experience on this and i can accomplish, deliver it maximum in 1 days. Qualifications: -CCIE DC #64534 -SD-WAN -SD-Access(DNA) - CCNA ( Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.0