Đã Đóng

làm demo về đề tài MPLS trên gns3

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

ahmostafa0

Hi, I am Cisco CCIE#64534 Sr. Network engineer and I have an excellent hands on experience on this and i can accomplish, deliver it maximum in 1 days. Qualifications: -CCIE DC #64534 -SD-WAN -SD-Access(DNA) - CCNA ( Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.0