Đang Thực Hiện

New template

who want to make a new template from an existing site for me.

site. it is a schoolpix transformation to joomla

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: want to make new site, template site it, new, joomla existing site template, joomla template existing, make template joomla, make site joomla template, make joomla template, joomla site template, existing template, existing site joomla template, kilroy005, existing template joomla, joomla template existing site

Về Bên Thuê:
( 73 nhận xét ) Amsterdam, Netherlands

ID dự án: #59521

Được trao cho:

kilroy005

hi as agreed

$200 USD trong 0 ngày
(72 Đánh Giá)
5.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $201 cho công việc này

sanjay2004

view pm for our sophisticated portfolio.

$201 USD trong 3 ngày
(1701 Nhận xét)
7.2