Đang Thực Hiện

New website Jun 16 2012 14:01:00

Hi Lloyd,

As discussed a new job for you. I will send a brief separately.

Thanks,

Tim

Kỹ năng: Thiết kế trang web

Xem thêm: send brief, flash website project brief, website update brief template, website redesign brief, website email junk send, website tender brief, website redesign brief template, website design brief

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Safety Beach, Australia

Mã Dự Án: #1698955

Đã trao cho:

LloydesignStudio

Hired by the Employer

$250 USD trong 5 ngày
(177 Đánh Giá)
6.9