Đang Thực Hiện

e-newsletter

newsletter that is big and bold and colourful with Sales information.

Kỹ năng: Thiết kế quảng cáo, Thiết kế đồ họa, Illustrator, Photoshop, Thiết kế Poster

Xem thêm: gather information sales, collecting contact information sales, sales management information system, newsletter sales

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) Plumpton, Australia

Mã Dự Án: #4546726

Đã trao cho:

matau88

Hired by the Employer

$70 AUD trong 1 ngày
(106 Đánh Giá)
5.7