Đang Thực Hiện

Monthly Newsletter/Invitation

Hi All,

I am looking for a professional who can make me a monthly newsletter for my company no more that 30$.

This is my first Newsletter, so i am calling it an invitation. So the first Invitation i will send is actually a promotion for people to register on my website, and explaining details regarding my website.

I need 3 sample to choose from.

My logo is attached.

Thanks

Kỹ năng: Newsletters

Xem thêm: professional newsletter company, company logo register, monthly, invitation, newsletters promotion, newsletter invitation, company newsletter, thanks calling company, newsletter monthly, newsletter attached, send invitation, send newsletter, professional newsletter, professional looking newsletters, promotion invitation, design monthly newsletter company, website invitation, send newsletters, logo promotion company, invitation send, email invitation send, sample newsletter company pdf, attached invitation, oscommerce invitation send, template newsletter company publisher

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) Riffa, Bahrain

Mã Dự Án: #1680026

Đã trao cho:

emranshah

Hi, Please checkout your PMB.

$33 USD trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

zulfirsadat

Hi, Lets kick start...

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0