Đã Hủy

Next Game for iPhone - Numbers

Numbers is a combination of maths and fun: Edutainment. The user has to complete a sequence:

- One Player

- For iPhone3, iPhone4, iPod touch and iPad

Kĩ năng: Thiết kế trò chơi, iPad, iPhone, Objective C

Xem nhiều hơn: n numbers, player game iphone, iphone touch, edutainment, iphone player complete, ipod touch iphone, numbers ipad, ipad numbers, ipad ipod iphone, player ipad game, game complete iphone, iphone4, player iphone, ipod game, numbers combination, iphone touch game, iphone player, ipod touch iphone develop game toolkit, fun iphone, ipod touch java game, ipod touch game, xcode ipod touch iphone, ipod touch game buy, ipod touch iphone gaming, ipod touch game maker

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Berlin, Germany

ID dự án: #1710199

1 freelancer đang chào giá trung bình $17 cho công việc này

dmdbinary

Hired by the Employer

$17 USD / giờ
(11 Nhận xét)
7.3