Đã Đóng

Xây dựng App Vận chuyển mua hộ

Thiết kế giao diện hiện tại, tối ưu SEO, thời gian tải trang nhanh,Đăng nhập bằng FB, Google, tài khoản tự tạo

Báo gia động có thể thay đổi được,Import các data Đơn bán hàng, Sản phẩm từ file excel vào Web,

Tra cứu được trạng thái vận đơn theo mã đơn hàng,

Đồng bộ các đơn hàng mua hộ, mua trực tiếp từ Thiên Minh Web về Sapo

Viết Blog, Các Chính Sách,

Tìm kiếm sản phẩm Amazon trực tiếp trên Web, hiện giá ước tính theo tỉ giá và Chính sách của công ty, Add link vào danh sách đặt hàng để Nhân Viên Thiên Minh tiến hành mua hộ

Quản lý thanh toán, duyệt báo cáo nộp tiền, quản lý số tiền của Khách Hàng

Gửi email thông báo tình trạng đơn hàng, tiếp thị,

Kĩ năng: Next.js, Amazon Web Services

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Osaka-shi, Vietnam

ID dự án: #31813632