Đã đóng

Implementing a HTML builder associated with database tables -- 2

Dự án này đã nhận được 15 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $22997 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1000 - $20000 HKD
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Looking for developers who have experienced on building a HTML builder (Bootstrap) like Pinegrow, and the controls are associated with the fields of database tables. If you are interested, please read the uploaded documents for details and let me know your thinks and budget for the project

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online