Đã đóng

NODE APP WILL NOT START, HELP!!!

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $97 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $170 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

HELP ME!! I GOT A 503 ERROR. MY NODE APP IS DOWN. PLEASE GET IT RUNNING.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online