Đã đóng

[url removed, login to view] developer needed

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $35 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

*Please* read the requirements. If you don't have them, your bid will be ignored.

Requirements:

1. You're available to start now and have hours today and for the next few days

2. You have a 5.0 star rating

3. You have experience using [url removed, login to view]

4. You have experience using HTML, CSS

5. You have experience using a public SSH key to login to a server

6. You are very experienced with using GitHub

7. You have experience building website that are mobile friendly/responsive

8. If you have SendGrid experience, that would be fantastic -- please mention that.

Project Description

I have a simple 3 page website that's a super simple version of groupon, that needs some HTML tweaks (change the text, move around elements, etc.) and connecting to Sendgrid to send out emails

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online