Đã đóng

Server maintanance

Dự án này vừa được trao cho oliviainfotech với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Need some help (can take 10 minutes) to do the following on our server:

- Install grunt from npm

- Deploy binary software files to c:\inetpub\wwwroot

- start our web site

- test web management system installation, so users can log in

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online