Đã Đóng

Binance Smart Chain Token

1 freelancer đang chào giá trung bình £150 cho công việc này

blagoK7

Hi. I am Konstantin from Russia and specialized Blockchain developer. I am a strong blockchain developer and have good experience in Bitcoin, Ethereum, ERC20, BEP20, Solidity, Truffle, binance, etc DAPP and trading bo Thêm

£150 GBP trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0