Đã Đóng

Dự án viết bot tự động trade trên sàn [login to view URL]

Cần phát triển thêm chức năng Auto trade cho hệ thống hiện tại. Tự động trade trên sàn viva.exchange. Bot tự động trade theo logic đã thiết kế sẵn.

Hệ thống đang chạy Code bằng Nodejs và Reactjs.

Kĩ năng: Node.js, React.js, Server

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #33816550

12 freelancer chào giá trung bình$1631 cho công việc này

(93 Nhận xét)
6.8
viachoverdev

Đối với dự án này, chúng ta phải biết về thuật toán của nó. Tôi có kinh nghiệm phát triển nền tảng này, bạn có thể kiểm tra didi.biz. Điều quan trọng nhất là thu thập dữ liệu từ chương trình phụ trợ của nó. giá không p Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
4.5
pavloyanovskii

Hello. I am a highly skilled WEBSITE developer with more than 5+ years of quality experience in designing & developing wide range of responsive websites. I assure you about the quality work and delivery of the project Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
4.2
anastasbestdew

Hello Warm greeting... As a senior PHP full stack developer I have strong experience of creating professional clean projects using react and node for the past 10 years. I am very familiar with API development. I can ha Thêm

$2000 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
3.0
joshuamclean1

Hello, duylinh050892! How are you? I have read your all requirements and 100% understood. You found a good developer here, it's me. I am MERN stack developer with 5+ years experience. Note: React js, Node js, Vue js, Thêm

$1300 USD trong 4 ngày
(2 Nhận xét)
1.4
lazarpetrovic111

Hello, hope you are doing well. I've read your job description and I am very interested in your project. I am an expert who have 8 years of experience in Fullstack web & blockchain development. Thêm

$1666.67 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
vinod00k

Hi, I’m a Full Stack Developer and Project Manager. We have a full spectrum skill set and can work both independently or along side existing teams. We are a simple and affordable solution for either expediting project Thêm

$1000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jayshreepatil131

Hi there, Greetings!! I understood your basic requirement and I am glad to share that I have worked in similar projects using various technologies including node.js, react.js, angular.js. I have expertise in various Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
managersingh

Hi Dear, Greetings of the day!! I am Laravel/Node.js developer and APIs expert and available to work on your task/project. I would appreciate if you kindly get connected so we can discuss and move ahead. Hope to hea Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Mishadenisevich

Hello, Dear my client. I've read your post of task. Thanks for your posting and seeing my proposal. I'm very intersted your project and my main skill is ReactJS so i have confident to complete your project. I am Ful Thêm

$1000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BenjaminEmsallem

Hi there. How are you doing? I have read your job description carefully and I am confident that I can do it. I have plenty of experience in MERN stack projects. I already have developed many sites such as e-commerce, b Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Sunita0610

Xin chào, khách hàng Tôi đã sẵn sàng làm công việc này vì tôi là nhà phát triển React.js có tay nghề cao, người có thể hỗ trợ bạn phần lớn mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lợi thế nào của React. Gần đây, tôi đã phát tri Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0