Đã hoàn thành

Custom Project - RA

Được trao cho:

$55 USD trong 1 ngày
(29 Đánh Giá)
5.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $144 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(9 Nhận xét)
4.6
shingjin

Hello. I read your job post carefully. I am an expert react developer, please let me know what you want to do. You will get the perfect result. Best regards.

$222 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.8