Đã hoàn thành

Custom Project - RA

Được trao cho:

$55 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
5.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $147 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(3 Nhận xét)
1.6
shingjin

Hello. I read your job post carefully. I am an expert react developer, please let me know what you want to do. You will get the perfect result. Best regards.

$222 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.0