Đã Đóng

Nâng cấp hệ thống GSM

2 freelancer chào giá trung bình$1063 cho công việc này

sapotacorp

Hello sir, I am available here to discuss more with this project. We have finished 15 Node projects. Example: [login to view URL], [login to view URL], pwarsae.com. We should split your project to some milestones and you o Thêm

$1000 USD trong 15 ngày
(7 Nhận xét)
5.5
RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$1125 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0