Đã Đóng

Phát triển sản phẩm quảng cáo trên xe

10 freelancer chào giá trung bình $31/giờ cho công việc này

rightbigboss

Dear client! Nice to meet you. I've read your description carefully. I've rich experience in development of node and react js. I'm a talented Web developer with 5+ years experienced,so I am expert in Web developm Thêm

$25 USD / giờ
(46 Nhận xét)
6.8
SoftDevelopINC

Hello, Tôi là nhà phát triển web Full-stack với 7 năm kinh nghiệm, tôi muốn thảo luận thêm với bạn về dự án này, tôi nghĩ mình là người phù hợp nhất đối với bạn vì tôi có rất nhiều kinh nghiêm với React.js/Redux và Thêm

$30 USD / giờ
(12 Nhận xét)
6.5
vw6867131vw

hi ${clientName} ,I have gone through your project description and I am very much interested in doing your project. I'm sure I'll exceed your expectation I have 4 years of experience working on Android Programming, 1 y Thêm

$45 USD / giờ
(2 Nhận xét)
2.6
bingdev

Vì tôi là nhà phát triển MEAN STACK, tôi rất dễ dàng thực hiện bất kỳ loại dự án nào mà bạn đề xuất. Tôi hy vọng sẽ thảo luận. Liu Bing

$41 USD / giờ
(2 Nhận xét)
1.6
$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
bapixyrs

Hello, I am skilled in developing Android ,Iphone, and Ipad apps. Android SDK, JAVA ,Android Development Webservices, Cocoa Framework ,React Native, XCode,iPhone SDK ,Cocos2D,OpenGL ES, Master Databases (MySQL ; Thêm

$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$27 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$27 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
mobileappsites

Hello there, Greetings...!!! WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID, 10 iOS, WEBSITES, WEB APPLICATIONS, AND S Thêm

$41 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
webviet247

Freelancer Greeting from Vietnam, Hi guy, I’m a Fullstack developer with more than 8 years of experiences in web development. More than 2 years in React.js, React Native, Redux. I’m now developing a dating service Thêm

$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0