Đã Trao

nomination and voting

good day, i say your plugin nomination and voting on [url removed, login to view]

i was to use it for my online award. but i need you to do some modification for me to use it.

The nomination and voting appears on all header. but i want it to appear on posts.

so let me know how much you can do the customization

[url removed, login to view]

hope to read from you urgently

Thanks

Kỹ năng: AJAX, Lập trình C, Javascript, Joomla, PHP

Xem thêm: wordpress org online, voting plugin wordpress, wordpress award plugin, award wordpress plugin, wordpress voting, wordpress voting plugin, voting wordpress plugin, online voting, voting f, header customization

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Surulere, Nigeria

Mã Dự Án: #1699698

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

macmonir

Hired by the Employer

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0