Đã Đóng

NFT tokens

1 freelancer đang chào giá trung bình $5 cho công việc này

MalikVykov

Hi! I am a blockchain engineer with rich experience in NFT. I am very familiar to Bitcoin, Ethereum, Binance smart chain and Stellar networks and I have rich experience in smart contract and web3 js. I have developed m Thêm

$5 USD / giờ
(2 Nhận xét)
3.1